změny vstupu do ordinace

očkování proti COVID

KOHO PRAKTIČTÍ LÉKAŘI OČKUJÍ

pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané době očkovaných osob:

 • pacienti starší 70 let

 • pacienti, u nichž PL vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci COVID-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob, a to v případě pacientů s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu COVID-19*

  v rámci výše uvedených kritérií očkují PL

  • pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde

  • pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování na některém z jiných očkovacích míst (přes Centrální rezervační systém)

  • v této fázi pouze "svoje" pacienty, které mají "v kartotéce" (pacienty, pro které je PL registrující poskytovatel)

  • imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby

  • "své" pacienty, kteří sami vyjádří zájem o očkování u PL a patří do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování a "své" pacienty, které PL aktivně vyzve v důsledku toho, že spadají do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování

* Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným), nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař, nebo specialista hematolog.

Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba, nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat doporučení onkologa.

Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii)

Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).

Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem 

 Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m2)

Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu COVID-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat jejich doporučení.

Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu COVID-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat jejich doporučení.

Žádám všechny naše klienty a návštěvy naší ambulance o následovné, platnost do odvolání nebo změny dle aktuální epidemiologické situace 

1. Vstup do ordinace jenom po nahlášení na vrátnici Domova, pak  vyčkejte na příchod sestry.
2. Používejte respirátor, desinfekci rukou!
 / respirátory k zakoupení také v bufetu domova/

3. Jděte přímo do čekárny, nezdržujte se zbytečně v prostorech DD!
4. V čekárně můžou být jenom 2 osoby!
5. Používejte WC výhradně u ordinace!
6. Po ošetření neprodleně opustiti prostory DD!

Jestli trpíte horečnatým, onemocněním, infekcí dýchacích cest, či zažívání, nebo stranou chuti, čichu či jinými obtížemi podezřelými COVID-19 nás neprodleně kontaktujte telefonicky, nebo emailem, viz webové stránky, viz dále a postupujte v souladu s doporučením, nevstupujte do prostor DD ani do čekárny ordinace!!!!

tel.: 596 761 636-lékař
email: mudr.baldermanova@seznam.cz
tel.: 596 761 637- sestra
email: sestra.karmanova@seznam.cz

Bohužel není v našich možnostech reagovat na všechny telefonáty. Proto v rámci snahy o zlepšení komunikace prosím všechny, aby upřednostnili spojení přes náš e-mail-lékař i sestřa.  Všechny kontakty jsou uvedeny na těchto stránkách. 

Telefonovat můžete až po 8:00 hodině, do té doby sestra dělá odběry

            

Vážení klienti,

z důvodu pandemických opatření jsou telefonní linky trvale přetížené

Nemůžete se k nám dovolat?

Telefony se snažíme zvedat, ale někdy opravdu nestíháme, tlak na telekomunikaci je enormní.V následujících případech využijte raději e-mailovou komunikaci:

Počítejte, prosím, s tím, že e-mailová odpověď nemůže z naší strany probíhat v řádu minut a hodin!!!, není to v našich možnostech, řešíme jich i desítky denně.

1) recept na pravidelné léky

Napište přesný seznam léků (názvy, dávky, počet tablet v balení), které chcete napsat na :

sestra.karmanova@seznam.cz,

mudr.baldermanova@seznam.cz

nejlépe i s krátkou zprávou o Vaší aktuální situaci (například jste-li léčen s vysokým tlakem, jakou hodnotu jste si doma naměřil, kdy jste byli naposledy na kontrole v ordinaci)

2) Byli jste v kontaktu s covid pozitivním?

Pokut se nedovoláte: Napište na náš mail:

- datum začátku příznaků nemocného a datum odběru jeho pozitivního testu

- datum a míru kontaktu s Vámi (délka trvání, venku/uvnitř, s rouškami/bez, vzdálenost)

- stručně Vaši situaci - s kým sdílíte domácnost, s kým sdílíte pracovní prostor, zda máte v okolí někoho ohroženého (dlouhodobě nemocní, senioři..)

- Váš stav (" nic mi není", "mám teplotu, kašel, bolesti svalů kloubů",...)

Máte zdravotní problémy podezřelé z Covid 19? Popiště je stručena s daty (od kdy, jaké) ...

3) Potřebujete se zeptat na výsledky laboratorních či jiných testů?

- Napište nám kterých a pokusíme se odpovědět mailem, nebo telefonicky.