baldermanova

Testy  POCT:
- stanovení CRP
 - gHBA1c
- glykemie
- TOKS / testy okultního krvácení/
- uritest 

- antigénní testy na COVID-19, PCR


 preventivní prohlídky v rozsahu platné legislativy

diagnostická péče, dispenzrní péče

 závodní prevence

péče za přímou platbu / nehrazené z veřejného zdravot. pojištění/
očkovaní / povinné, nepovinné/
odběry krve, moči, stěry , 12- svodové EKG